KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON THEO PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN theo phương pháp Montessori

Đăng ký tư vấn

TỔNG QUAN KHÓA ĐÀO TẠO

Với xu hướng phát triển giáo dục mầm non coi trọng giáo dục cho trẻ, nhiều trường mầm đã sử dụng thêm một số nội dung chương trình GDMN có phương pháp giáo dục khác nhau để tăng cường nội dung giáo dục trong các hoạt động của trẻ. Cách làm này tuy có nhiều ưu điểm nhưng chương trình bị chắp vá, phát sinh quá tải cho giáo viên và trẻ. Nắm bắt được xu hướng này, Công ty VECI đã phối hợp với các chuyên gia mầm non ở trong và ngoài nước thiết kế chương trình GDMN theo phương pháp Montessori. Ưu điểm nổi bật của chương trình này là tích hợp một cách hệ thống giữa các nội dung chương trình GDMN của Bộ GD&ĐT và Chương trình GDMN Montessori.
Giáo viên chỉ cần sử dụng một giáo án duy nhất, vì thế không bị quá tải trong dạy và học. Để hỗ trợ giáo viên dạy được chương trình GDMN tích hợp theo phương pháp Montessori và giáo viên dạy chương trình GDMN của Bộ GD&ĐT tạo sử dụng một số nội dung phù hợp của chương trình GDMN Montessori, Công ty VECI phối hợp với các cơ sở đào tạo sư phạm tổ chức khóa đào tạo “hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN theo phương pháp Montessori”.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Người học hiểu rõ triết lý, nội dung các lĩnh vực phát triển trong Montessori và phương pháp dạy chương trình GDMN tích hợp Montessori, đồng thời biết được cách triển khai tích hợp các nội dung phù hợp của GDMN Montessori khi ứng dụng vào chương trình GDMN của Bộ GD&ĐT.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Giáo viên mầm non trong các trường mầm mon sử dụng chương trình GMN tích hợp theo phương pháp Montessori và các giáo viên, giáo sinh, hiệu trưởng các trường mầm non sử dụng các nội dung phù hợp của chương trình GDMN Montessori.

NỘI DUNG
KHÓA ĐÀO TẠO

Chuyên đề 1

Lý thuyết về phương pháp Montessori

Xem thêm

Chuyên đề 2

Tổ chức các hoạt động của trẻ tại các góc theo phương pháp Montessori

Xem thêm

Chuyên đề 3

Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDMN theo phương pháp Montessori

Xem thêm

Chuyên đề 4

Hướng dẫn làm giáo cụ và xây dựng môi trường theo phương pháp Montessori

Xem thêm

Chuyên đề 5

Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ theo phương pháp Montessori

Xem thêm

HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Khóa học kết hợp hai phương thức đào tạo trực tuyến và trực tiếp. Trong đó, các nội dung lý thuyết sẽ được đào tạo trực tuyến kết hợp với cung cấp tài liệu, nguồn thông tin, video bài giảng để học viên thẩm thấu và hiểu rõ nền tảng; Các nội dung thực hành được hướng dẫn trực tiếp đảm bảo chuẩn phương pháp và kiểm tra, giám sát. Hỗ trợ giáo viên hình thành kỹ năng hiệu quả đảm bảo sau khóa đào tạo, giáo viên có thể ứng dụng triển khai ngay chương trình GDMN của nhà trường.

Xem thêm

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Học viên tham gia đầy đủ khóa đạo tạo sẽ làm bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận (xử lý các tình huống cụ thể) và thực hành trên lớp. Học viên hoàn thành các nội dung của khóa đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ của cơ sở đào tạo giáo viên

Xem thêm

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Các chuyên gia xây dựng chương trình GDMN theo phương pháp Montessori và các hiệu trưởng, giáo viên mầm non có nhiều kinh nghiệm của các trường mầm non sử dụng phương pháp Montessri

Đăng ký tư vấn