Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Đại học

Chuyên viên phát triển sản phẩm Đại học

Lĩnh vực: Đại Học

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 01

Vị trí: Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Đại học

Hạn ứng tuyển: 31/03/2023

Yêu cầu công việc: Điều phối viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm mảng Đại học và một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Kinh doanh giao

Ứng tuyển