Trưởng Bộ phận Nhân sự

Trưởng bộ phận nhân sự

Lĩnh vực: Nhân sự

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 01

Vị trí: Trưởng Bộ phận Nhân sự

Hạn ứng tuyển: 28/02/2023

Yêu cầu công việc: Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự theo định hướng và mục tiêu của Công ty

Xem chi tiết Ứng tuyển