Nhân sự Full time

Thư mời Chuyên gia

Lĩnh vực: Kinh doanh dự án giáo dục

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 10

Vị trí: Chuyên gia

Hạn ứng tuyển: 30/03/2024

Yêu cầu công việc:

Xem chi tiết Ứng tuyển

Nhân viên Tổ chức tư vấn HĐ/Dự án giáo dục

Lĩnh vực: Kinh doanh dự án giáo dục

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 3

Vị trí: Nhân viên

Hạn ứng tuyển: 31/03/2024

Yêu cầu công việc:

Xem chi tiết Ứng tuyển