gIới thiệu

Với lợi thế về CSDL, kinh nghiệm phát triển giáo dục và phân tích dự báo viễn cảnh phát triển trong 05 năm và tầm nhìn 10 năm của các cơ sở giáo dục ở Việt Nam, các chuyên gia VECI tư vấn chiến lược phát triển giáo dục cho các nhà đầu tư và đồng hành thực hiện Chiến lược. Đồng thời, hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng các Đề án thành lập hoặc đổi tên trường Đại học, phân hiệu trường Đại học trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Các dịch vụ tư vấn chủ yếu của VECI là: xây dựng chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục của các Tập đoàn kinh tế; xây dựng hoặc điều chỉnh Chiến lược phát triển của các trường Đại học; xây dựng các Đề án thành lập trường Đại học, phân hiệu trường Đại học, chuyển đổi trường Đại học thành Đại học, đổi tên trường Đại học; tư vấn xây dựng khu đô thị Đại học, setup/vận hành các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, cao đẳng nghề (để thực hiện chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn kinh tế) và các dịch vụ mua/bán, sáp nhập các cơ sở giáo dục.

Trân trọng giới thiệu!

Xem thêm

Nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư vào giáo dục hoặc nâng cao hiệu quả các trường đang hoạt động nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm , thời gian đầu tư trong lĩnh vực này, VECI cung cấp các dịch vụ tư vấn:

  • Giải pháp Chiến lược phát triển Hệ sinh thái giáo dục cho các Tập đoàn: Giúp nhà đầu tư xây dựng Chiến lược tổng thể – như một bản thiết kế tổng hợp cho kế hoạch phát triển trong vòng 05 năm, tầm nhìn 10 năm, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục của Tập đoàn.
  • Giải pháp mô hình kinh doanh tổng thể cho các CSGD thành lập mới: Giúp nhà đầu tư khảo sát đánh giá hiện trạng và dự báo nhu cầu người học, các “đối thủ cạnh tranh” để xác định phân khúc người học và các dịch vụ phù hợp. Theo đó xây dựng mô hình sản phẩm theo chuỗi giá trị, tối đa hóa công năng của trường. Đồng thời thiết kế hệ thống các quy trình, biểu mẫu để vận hành nhà trường.
  • Giải pháp gia tăng giá trị cho các CSGD đang hoạt động kém hiệu quả: Nhiều nhà đầu tư đang trong tình trạng khó khăn duy trì hoạt động của nhà trường vì khó tuyển sinh, ít nguồn thu. VECI cung cấp dịch vụ kiểm định nhà trường, theo đó, tư vấn các giải pháp khắc phục các điểm yếu, phát huy điểm mạnh. Mặt khác, giúp nhà đầu tư thực hiện phương án tái cơ cấu, xây dựng mô hình hoạt động phù hợp, nâng cao các yếu tố cạnh tranh của nhà trường…
Xem thêm


Nhân sự của VECI bao gồm Người lao động cơ hữu và đội ngũ các chuyên gia, là những người tâm huyết với giáo dục, có điều kiện, khả năng, sẵn sàng hợp tác với VECI để hình thành các nhóm tư vấn mạnh, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, mô hình giáo dục tiên tiến cho các trường và nhà đầu tư.

  • Nhân sự cơ hữu: VECI khuyến khích mọi người cùng nhau xây dựng các giá trị cốt lõi của Công ty hướng tới khách hàng. Đồng thời, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và động lực cho mọi người đam mê, sáng tạo, phấn đấu. Làm việc ở VECI, Người lao động không chỉ có thu nhập, có cơ hội phát triển bản thân mà quan trọng hơn là được cống hiến, phụng sự phát triển thế hệ trẻ Việt Nam và nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

  • Đội ngũ Chuyên gia: với đặc thù sản phẩm, dịch vụ tư vấn giáo dục, VECI rất coi trọng đội ngũ các Chuyên gia tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Các Chuyên gia được chia sẻ các cơ hội tham gia hoạt động tư vấn trong lĩnh vực giáo dục cùng VECI, được hưởng hoa hồng/chiết khấu khi giới thiệu, kết nối các khách hàng tiềm năng cho Công ty. Bên cạnh đó, qua các hoạt động tư vấn với khách hàng, cũng là dịp các Chuyên gia được trải nghiệm thực tế, kết nối chia sẻ quan điểm, phương pháp và xu hướng phát triển của giáo dục ở Việt Nam và các nước.
Xem thêm

Chiến lược - Dịch vụ

Chiến lược phát triển Trường Đại học

Xem thêm

Chiến lược phát triển hệ sinh thái
giáo dục của Tập đoàn kinh tế

Xem thêm

TƯ VẤN XÂY DỰNG
KHU ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC

Xem thêm

Xây dựng Đề án thành lập
trường Đại học

Xem thêm

Xây dựng Đề án thành lập phân hiệu trường Đại học

Xem thêm

Xây dựng Đề án đổi tên
trường đại học

Xem thêm

Xây dựng Đề án chuyển đổi trường Đại học thành Đại học

Xem thêm

Mua/bán, sáp nhập cơ sở giáo dục

Xem thêm

Tư vấn giáo dục cho các trường MN&PTLC

Xem thêm

Tuyển dụng

Thư mời Chuyên gia
Xem thêm
Nhân viên Tổ chức tư vấn HĐ/Dự án giáo dục
Xem thêm