gIới thiệu

Với lợi thế về CSDL, kinh nghiệm phát triển giáo dục và phân tích dự báo viễn cảnh phát triển trong 05 năm và tầm nhìn 10 năm của các cơ sở giáo dục ở Việt Nam, các chuyên gia VECI tư vấn chiến lược phát triển giáo dục cho các nhà đầu tư và đồng hành thực hiện Chiến lược. Đồng thời, hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng các Đề án thành lập hoặc đổi tên trường Đại học, phân hiệu trường Đại học trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Các dịch vụ tư vấn chủ yếu của VECI là: xây dựng chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục của các Tập đoàn kinh tế; xây dựng hoặc điều chỉnh Chiến lược phát triển của các trường Đại học; xây dựng các Đề án thành lập trường Đại học, phân hiệu trường Đại học, chuyển đổi trường Đại học thành Đại học, đổi tên trường Đại học; tư vấn xây dựng khu đô thị Đại học, setup/vận hành các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, cao đẳng nghề (để thực hiện chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn kinh tế) và các dịch vụ mua/bán, sáp nhập các cơ sở giáo dục.

Trân trọng giới thiệu!

Xem thêm

VECI hướng tới các nhóm khách hàng:

 • Các tập đoàn kinh tế đầu tư vào giáo dục
 • Các chủ trường Đại học
 • Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tư vấn setup/vận hành các cơ sở giáo dục

  Nhiều nhà đầu tư rất muốn đầu tư vào giáo dục hoặc nâng cao hiệu quả các cơ sở giáo dục đang hoạt động nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm, thời gian đầu tư trong lĩnh vực này, VECI cung cấp các dịch vụ tư vấn:

  • Chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn kinh tế: Phân tích dự báo viễn cảnh phát triển hệ sinh thái giáo dục; Thực trạng các cơ sở giáo dục của Tập đoàn kinh tế; Đề xuất mô hình hệ sinh thái giáo dục; Xây dựng các mục tiêu chiến lược; Khuyến nghị các giải pháp thực hiện mục tiêu chiến lược.
  • Chiến lược phát triển trường Đại học: Phân tích dự báo viễn cảnh phát triển của trường Đại học; Thực trạng phát triển của trường Đại học; Đề xuất mô hình hệ sinh thái giáo dục; Khuyến nghị các giải pháp thực hiện mục tiêu chiến lược.
  • Xây dựng các Đề án phát triển trường Đại học: Đề án chuyển đổi trường Đại học thành Đại học; Đề án thành lập trường Đại học; Đề án thành lập phân hiệu trường Đại học; Đề án đổi tên trường Đại học; Đề án xây dựng Khu đô thị Đại học.
  • Setup/vận hành trường Mầm non và Phổ thông liên cấp: Setup/vận hành trường Mầm non theo Phương pháp Motessori; Setup/vận hành trường Phổ thông liên cấp chất lượng quốc tế; Setup/vận hành Khu giáo dục trải nghiệm STEM; Chuyển giao Chương trình giáo dục mầm non tích hợp Montessori; Chuyển giao Chương trình giáo dục phổ thông tích hợp CAMBRIDGE; Đào tạo Giáo viên Mầm non theo phương pháp Montessori.
  • Mua/bán, sáp nhập cơ sở giáo dục: Tìm kiếm các đối tác phù hợp; Định giá trường; Thương lượng và đàm phán hợp đồng.
 • Xem thêm


  Nhân sự của VECI bao gồm Người lao động cơ hữu và đội ngũ các chuyên gia, là những người tâm huyết với giáo dục, có điều kiện, khả năng, sẵn sàng hợp tác với VECI để tư vấn chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục cho các tập đoàn kinh tế, chiến lược phát triển trường Đại học và setup/vận hành các cơ sở giáo dục theo mô hình quốc tế.

  • Nhân sự cơ hữu: VECI khuyến khích mọi người cùng nhau xây dựng các giá trị cốt lõi của Công ty hướng tới khách hàng. Đồng thời, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và động lực cho mọi người đam mê, sáng tạo, phấn đấu. Làm việc ở VECI, Người lao động không chỉ có thu nhập, có cơ hội phát triển bản thân mà quan trọng hơn là được cống hiến, phụng sự phát triển giáo dục của đất nước.

  • Đội ngũ Chuyên gia: với đặc thù sản phẩm, dịch vụ tư vấn giáo dục, VECI rất coi trọng đội ngũ các Chuyên gia tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Các Chuyên gia được chia sẻ các cơ hội tham gia hoạt động tư vấn chiến lược trong lĩnh vực giáo dục cùng VECI, được hưởng hoa hồng/chiết khấu khi giới thiệu, kết nối các khách hàng tiềm năng cho Công ty. Bên cạnh đó, qua các hoạt động tư vấn với khách hàng, cũng là dịp các Chuyên gia được trải nghiệm thực tế, kết nối chia sẻ quan điểm, phương pháp và xu hướng phát triển của giáo dục ở Việt Nam và các nước.
  Xem thêm

  Chiến lược - Dịch vụ

  Chiến lược phát triển Trường Đại học

  Xem thêm

  Chiến lược phát triển hệ sinh thái
  giáo dục của Tập đoàn kinh tế

  Xem thêm

  Xây dựng các Đề án phát triển trường Đại học

  Xem thêm

  Mua/bán, sáp nhập cơ sở giáo dục

  Xem thêm

  Setup/vận hành trường Mầm non và Phổ thông liên cấp

  Xem thêm

  Tuyển dụng

  Chuyên viên tư vấn cấp cao
  Xem thêm
  Chuyên viên tư vấn/thực hiện HĐ/Dự án giáo dục
  Xem thêm