gIới thiệu

Mong muốn: Chất lượng giáo dục và hiệu quả đầu tư luôn là mối quan tâm hàng đầu của người học, người cung cấp dịch vụ, những người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và xã hội. Người học mong muốn được hưởng chất lượng giáo dục tốt nhất, xứng đáng với học phí tri trả; nhà đầu tư cũng mong muốn sớm thu hồi vốn và có lãi hợp lý, bền vững; nhiều người có tâm huyết mong muốn được đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp trấn hưng giáo dục; xã hội luôn ủng hộ cho các mong muốn này. Vậy, giải pháp nào để thực hiện được mong muốn của các bên?

Giải pháp: VECI là Công ty chuyên cung cấp các giải pháp set-up và vận hành các mô hình giáo dục từ Mầm non đến Đại học theo tiêu chuẩn quốc tế, với 3 đặc trưng với sự khác biệt nổi bật là…

Xem thêm

Nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư vào giáo dục hoặc nâng cao hiệu quả các trường đang hoạt động nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm , thời gian đầu tư trong lĩnh vực này, VECI cung cấp các dịch vụ tư vấn:

  • Giải pháp mô hình kinh doanh tổng thể cho các trường thành lập mới: Giúp nhà đầu tư khảo sát đánh giá hiện trạng và dự báo nhu cầu người học, các “đối thủ cạnh tranh” để xác định phân khúc người học và các dịch vụ phù hợp. Theo đó xây dựng mô hình sản phẩm theo chuỗi giá trị, tối đa hóa công năng của trường. Đồng thời thiết kế hệ thống các quy trình, biểu mẫu để vận hành nhà trường.
  • Giải pháp gia tăng giá trị cho các trường đang hoạt động kém hiệu quả: Nhiều nhà đầu tư đang trong tình trạng khó khăn duy trì hoạt động của nhà trường vì khó tuyển sinh, ít nguồn thu. VECI sẽ cung cấp dịch vụ kiểm định nhà trường. Theo đó, tư vấn các giải pháp khắc phục các điểm yếu, phát huy điểm mạnh. Mặt khác, giúp nhà đầu tư thực hiện phương án tái cơ cấu, xây dựng mô hình hoạt động phù hợp, nâng cao các yếu tố cạnh tranh của nhà trường.
  • Giải pháp đầu tư, huy động vốn: Thẩm định các thương vụ mua bán, sát nhập (M&A) cho các nhà đầu tư có yêu cầu; giới thiệu bên mua hoặc bên bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu; cung cấp các gói tư vấn tái cấu trúc, gia tăng giá trị cho trường bên mua; kết nối các quỹ đầu tư giáo dục cho các nhà đầu tư trong mua, bán, sáp nhập hoặc xây dựng, hiện đại nhà trường.
Xem thêm

Nhân sự của VECI bao gồm những chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, người lao động làm việc cơ hữu và cộng tác viên ở trong và ngoài nước:

  • Nhân sự cơ hữu: khuyến khích đổi mới, sáng tạo và tôn trọng sự khác biệt; thực hiện cơ chế khoán sản phẩm, trong đó coi trọng hiệu suất làm việc, kết quả đóng góp.
  • Cộng tác viên: với đặc thù phát triển các sản phẩm tư vấn nên VECI rất cần hợp tác với các chuyên gia, nhà quản lý am hiểu, tâm huyết với giáo dục. Hình thực hợp tác linh hoạt, trong đó VECI mời tham gia qua các TORs, trả thù lao theo nhiệm vụ và cung cấp chỗ làm việc (nếu có nhu cầu).
Xem thêm

Các gói tư vấn

Setup, vận hành trường Mầm non theo phương pháp Montessori

Xem thêm
Setup, vận hành trường Phổ thông liên cấp theo chương trình tích hợp quốc tế

Xem thêm
Chuyển giao Chương trình đào tạo của các nước phát triển

Giáo dục mầm non là bậc học có tính đặc thù rất cao, đặt nền móng ban đầu cho sự hình thành nhân cách và phát triển năng lực

Xem thêm
Tái cấu trúc trường đại học theo mô hình hệ sinh thái, chuỗi giá trị

Giáo dục mầm non là bậc học có tính đặc thù rất cao, đặt nền móng ban đầu cho sự hình thành nhân cách và phát triển năng lực của trẻ....

Xem thêm
Xây dựng, khai thác khu đô thị đại học/tri thức

Giáo dục mầm non là bậc học có tính đặc thù rất cao, đặt nền móng ban đầu cho sự hình thành nhân cách và phát triển năng lực

Xem thêm
Phát triển các sản phẩm Edtech

Giáo dục mầm non là bậc học có tính đặc thù rất cao, đặt nền móng ban đầu cho sự hình thành nhân cách và phát triển năng lực

Xem thêm

Các dự án

VECI hợp tác với các đối tác uy tín trong các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo giáo viên, thiết kế kiến trúc, công nghệ, đầu tư… trong nước và quốc tế để tạo ra một hệ sinh thái “cộng sinh” hỗ trợ và nâng bước nhau cùng phát triển.

Dự án trường Mầm non – Phổ thông liên cấp T-School
Xem thêm
Dự án KĐT Ecopark University Town với Tập đoàn giáo dục Văn Lang
Xem thêm
Dự án phát triển chuỗi trường Mầm non và PTLC với Tập đoàn HDTC
Xem thêm
Dự án phát triển chương trình EMBA với Đại học Đông Á
Xem thêm
Dự án phát triển sản phẩm Edtech với Viettel Education
Xem thêm
Dự án Khu đô thị Tri Thức với Tập đoàn TH
Xem thêm
Dự án phát triển Chương trình phổ thông Quốc tế với trường THCS Nguyễn Văn Huyên
Xem thêm

Các đối tác