Sự cần thiết của tư vấn mua/bán, sáp nhập trường/các cơ sở giáo dục

Thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục, nhiều nhà đầu tư thành lập các cơ sở giáo dục (ngoài công lập). Đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng 1334 cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong đó 350 trường Tiểu học, 316 trường THCS, 505 trường THPT, 96 trường Cao đẳng và 67 trường Đại học. Với nhiều lý do khác nhau, ngày càng nhiều chủ đầu tư có nhu cầu mua/bán trường hoặc sáp nhập một số cơ sở giáo dục Đại học để trở thành Đại học.
Với số lượng trường ngoài công lập khá lớn, nhiều nhà đầu tư có nhu cầu mua/bán, sáp nhập các cơ sở giáo dục nhưng đến nay vẫn chưa hình thành được thị trường mua/bán, sáp nhập các cơ sở giáo dục. Việc mua bán/sáp nhập mới chỉ được thực hiện qua các mối quan hệ quen biết, môi giới, định giá dựa vào kinh nghiệm là chính. Vì thế, tiềm ẩn rủi ro về pháp lý, thiếu minh bạch thông tin và không chính xác về giá trị của trường.
Để hỗ trợ các nhà đầu tư có nhu cầu mua/bán, sáp nhập các cơ sở giáo dục, Các chuyên gia VECI cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về pháp lý, tài chính, đánh giá chất lượng, giá trị thương hiệu trường cho các nhà đầu tư trong quá trình mua/bán và sáp nhập cơ sở giáo dục. Công việc tư vấn bao gồm: tìm kiếm các đối tác phù hợp; định giá trường; phân tích tài chính; thương lượng và đàm phán hợp đồng.

Tư vấn mua/bán, sáp nhập cơ sở giáo dục

Thực hiện Tư vấn mua/bán, sáp nhập cơ sở giáo dục đã nêu, Công ty VECI cung cấp các gói
dịch vụ tư vấn như sau

Gói 1

Tìm kiếm các đối tác phù hợp

Xem chi tiết

Với lợi thế về CSDL các trường ngoài công lập và kinh nghiệm tư vấn mua/bán, sáp nhập trường, các chuyên gia VECI tư vấn các nhà đầu tư có nhu cầu mua/bán, sáp nhập trường tìm chọn các trường phù hợp để mua/bán hoặc sáp nhập (các trường ĐH thành Đại học theo quy định của Pháp luật). Chọn được “đúng người, đúng trường” có vai trò tiên quyết để thành công thương vụ mua/bán, sáp nhập cơ sở giáo dục.

Gói 2

Định giá trường

Xem chi tiết

Đây là nhiệm vụ tư vấn quan trọng của mua/bán, sáp nhập trường. Việc định giá đúng sẽ giúp cho các Bên (mua/bán) nhanh chóng đi đến thống nhất và giảm thiểu rủi ro về giá cho các Bên. Các chuyên gia VECI phân tích kỹ các báo cáo tài chính, thuế; tính điểm hoàn vốn và lãi kỳ vọng. Đồng thời, đánh giá các điều kiện đảm bảo chất lượng, tuyển sinh, cạnh tranh, thương hiệu để xác định giá trị hiện tại và kỳ vọng phù hợp của trường.

Gói 3

Thương lượng và đàm phán hợp đồng

Xem chi tiết

Các nhà đầu tư thường khó thống nhất với nhau về giá trị của trường (Bên bán chào giá cao, Bên mua chỉ chấp nhận ở mức giá thấp), vì thế cần đơn vị tư vấn hỗ trợ thương lượng, đàm phán. Căn cứ vào kết quả định giá trường, các chuyên gia VECI cung cấp thông tin, giải trình các vấn đề hai Bên chưa rõ, còn băn khoăn hoặc chưa thống nhất, phân tích hiệu quả đầu tư cho người mua, mức giá hợp lý cho người bán. Thực hiện dự thảo hợp đồng để hai Bên có căn cứ đàm phán. Đồng thời, hỗ trợ hai Bên trong quá trình đàm phán và chốt hợp đồng.

Đăng ký tư vấn