Nhân viên

Nhân viên kinh doanh

Lĩnh vực: Kinh doanh

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 1

Vị trí: Nhân viên

Hạn ứng tuyển: 31/01/2023

Yêu cầu công việc: Phát triển hoạt động bán hàng, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng Dự Án.

Ứng tuyển