Nhân viên

Nhân viên điều phối Hợp đồng/Dự án

Lĩnh vực: Kinh doanh dự án giáo dục

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 1

Vị trí: Nhân viên

Hạn ứng tuyển: 31/03/2024

Yêu cầu công việc:

Xem chi tiết Ứng tuyển