Trưởng phòng

Trưởng phòng Kinh doanh

Lĩnh vực: Kinh doanh

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 1

Vị trí: Trưởng phòng

Hạn ứng tuyển: 31/03/2024

Yêu cầu công việc: Phát triển hoạt động bán hàng, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc.

Xem chi tiết Ứng tuyển