Các gói tư vấn

1

Gói 1: Khảo sát nhu cầu học và thực trạng đáp ứng nhu cầu học của trẻ.
>> Xem chi tiết

2

Gói 2: Xây dựng chương trình giáo dục theo phương pháp Montessori..
>> Xem chi tiết

3

Gói 3: Tư vấn thiết kế kiến trúc, xây dựng trường, lớp và thiết bị đồ chơi cho trẻ.
>> Xem chi tiết

4

Gói 4: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo phương pháp Montessori.
>> Xem chi tiết

5

Gói 5: Xây dựng các bộ quy chế, quy trình tuyển sinh và quản lý chất lượng.
>> Xem chi tiết

6

Gói 6: Xây dựng phương án tài chính và quản trị nhà trường.
>> Xem chi tiết

7

Gói 7: Hồ sơ và các thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động.
>> Xem chi tiết

1

Gói 1: Khảo sát nhu cầu học và thực trạng đáp ứng nhu cầu học của học sinh.
>> Xem chi tiết

2

Gói 2: Xây dựng chương trình giáo dục tích hợp với Hoa Kỳ.
>> Xem chi tiết

3

Gói 3: Tư vấn thiết kế kiến trúc, xây dựng trường, lớp và thiết bị nội thất.
>> Xem chi tiết

4

Gói 4: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy theo chương trình tích hợp.
>> Xem chi tiết

5

Gói 5: Xây dựng các bộ quy chế, quy trình tuyển sinh và quản lý chất lượng.
>> Xem chi tiết

6

Gói 6: Xây dựng phương án tài chính và quản trị nhà trường.
>> Xem chi tiết

7

Gói 7: Hồ sơ và các thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động.
>> Xem chi tiết

1

Gói 1: Phân tích, dự báo các chương trình đào tạo thu hút người học.
>> Xem chi tiết

2

Gói 2: Lựa chọn, chuyển giao chương trình đào tạo phù hợp của các đại học nước ngoài.
>> Xem chi tiết

3

Gói 3: Phát triển chương trình đào tạo được lựa chọn phù hợp với Việt Nam.
>> Xem chi tiết

4

Gói 4: Xây dựng các quy chế, quy trình tuyển sinh, quản lý đào tạo.
>> Xem chi tiết

5

Gói 5: Phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý Chương trình đào tạo.
>> Xem chi tiết

6

Gói 6: Phương án tài chính và quản trị Chương trình đào tạo.
>> Xem chi tiết

7

Gói 7: Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép thực hiện Chương trình đào tạo.
>> Xem chi tiết

1

Gói 1: Nghiên cứu dự báo cung cầu lao động để lựa chọn các chương trình đào tạo thu hút người học.
>> Xem chi tiết

2

Gói 2: Khảo sát thực trạng hoạt động của trường cần tái cấu trúc.
>> Xem chi tiết

3

Gói 3: Xây dựng mô hình trường đại học theo chuỗi giá trị, hệ sinh thái.
>> Xem chi tiết

4

Gói 4: Tư vấn thiết kế kiến trúc, xây dựng, trang thiết bị, phòng thí nghiệm.
>> Xem chi tiết

5

Gói 5: Xây dựng các bộ quy chế, quy trình quản trị các hoạt động của nhà trường.
>> Xem chi tiết

6

Gói 6: Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản trị nhà trường.
>> Xem chi tiết

7

Gói 7: Phương án tài chính và quản trị nhà trường.
>> Xem chi tiết

1

Gói 1: Khảo sát kinh nghiệm xây dựng, khai thác các khu đô thị đại học/tri thức ở các nước triên thế giới và Việt Nam để tham khảo cho xây dựng khu đô thị đại học/tri thức của dự án.
>> Xem chi tiết

2

Gói 2: Nghiên cứu dự báo cung cầu lao động để xác định các chương trình đào tạo thu hút người học, các trường đại học, dịch vụ liên quan vào Khu đô thị đại học/tri thức của dự án.
>> Xem chi tiết

3

Gói 3: Tư vấn nhiệm vụ quy hoạch các phân khu chức năng của khu đô thị đại học/tri thức của dự án.
>> Xem chi tiết

4

Gói 4: Xây dựng mô hình kinh doanh, quản trị khu đô thị đại học/tri thức của dự án.
>> Xem chi tiết

5

Gói 5: Phương án tài chính và huy động vốn đầu tư cho khu đô thị đại học/tri thức của dự án.
>> Xem chi tiết

6

Gói 6: Đề xuất cơ chế chính sách đặc thù cho khu đô thị đại học/tri thức của dự án.
>> Xem chi tiết

7

Gói 7: Xúc tiến thu hút các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, nhà đầu tư ở trong ở trong và ngoài nước đầu tư vào khu đô thị đại học/tri thức của dự án.
>> Xem chi tiết

1

Gói 1: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị nhà trường cho Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục.
>> Xem chi tiết

2

Gói 2: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trường cho Chủ tịch Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học.
>> Xem chi tiết

3

Gói 3: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non theo phương pháp Montessori.
>> Xem chi tiết