19 Lượt xem

Tin tức giáo dục

Quảng Nam sắp có Khu đô thị giáo dục đại học quốc tế tầm cỡ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, dự án Khu đô thị đại học quốc tế tại huyện Phú Ninh có ý nghĩa vô cùng to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Nam nói riêng và mang tầm quan trọng đối với quốc gia nói chung.

Ngày 11/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh liên quan về quy hoạch Khu đô thị giáo dục được triển khai tại huyện Phú Ninh.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (đơn vị được UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ phối hợp với UBND huyện Phú Ninh khảo sát, đề xuất địa điểm) báo cáo về địa điểm nghiên cứu Khu đô thị giáo dục cùng các ý kiến của các thành viên dự họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhấn mạnh, dự án Khu đô thị đại học quốc tế tại huyện Phú Ninh có ý nghĩa vô cùng to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Nam nói riêng và mang tầm quan trọng đối với quốc gia nói chung.

Về bản chất, đây là một Khu đô thị với chức năng chính phục vụ cho giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, có quy mô diện tích lớn, chuyển đổi đất rừng sản xuất và đất lúa nhiều, thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Để phối hợp triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, UBND tỉnh Quảng Nam mời ông Vũ Ngọc Hoàng (Chủ tịch Hiệp hội các Trường đại học và cao đẳng Việt Nam) tham gia tư vấn, hỗ trợ các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các hồ sơ, thủ tục và giúp UBND tỉnh kết nối, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, nhóm các chuyên gia nghiên cứu và các nhà đầu tư chiến lược.

Dự án Khu đô thị đại học quốc tế tại huyện Phú Ninh có ý nghĩa vô cùng to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Nam nói riêng và mang tầm quan trọng đối với quốc gia nói chung (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, vị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam còn giao cho UBND huyện Phú Ninh chịu trách nhiệm rà soát các quy hoạch liên quan, xác định hiện trạng đất đai, xây dựng, dân cư, các dự án đã đầu tư trong phạm vi nghiên cứu.

Trên cơ sở đó, sơ bộ đề xuất phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho toàn bộ dự án và theo từng giai đoạn. Ước tính chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời bố trí các công trình đã xây dựng (nếu cần thiết). Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng vùng 2 huyện Phú Ninh giai đoạn đến năm 2030 trình Sở Xây dựng thẩm định lại, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Đối với Sở TNMT tỉnh cần chủ trì, phối hợp với Sở NNPTNT tỉnh, UBND huyện Phú Ninh xác định quy mô, ranh giới, hiện trạng, cơ cấu các loại đất tại khu vực nghiên cứu, quy hoạch dự án làm cơ sở thực hiện các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư phù hợp, đúng thẩm quyền. Trong đó lưu ý xác định cụ thể các loại đất rừng, hiện trạng rừng, đất lúa, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong từng giai đoạn,… để đề xuất UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận, nghiên cứu bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh…

Nguồn: Dân Việt