76 Lượt xem

Tin tức của VECI

Dự thảo đề cương chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương – Thành phố Hồ Chí Minh

Tọa đàm

Chiều ngày 05/12/2023, tại trụ sở Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam (VECI) đã diễn ra buổi làm việc chuyên gia góp ý dự thảo Đề cương Chiến lược phát triển trường Đại học Hùng Vương (DHV) Thành phố Hồ Chí Minh đến 2030 và tầm nhìn 2035. Tại buổi thảo luận, sau khi nghe Giáo sư Cố vấn chiến lược của Công ty VECI giới thiệu về dự thảo Đề cương Chiến lược, các chuyên gia trao đổi, góp nhiều ý kiến giá trị.

Các chuyên gia thảo luận góp ý dự thảo Đề cương Chiến lược phát triển DHV

Phần lớn ý kiến thống nhất với cách tiếp cận xây dựng Chiến lược từ tầm nhìn định vị rõ DHV đến năm 2030 trong bối cảnh nhiều thay đổi ở trong và ngoài nước. Cần phải phân tích, dự báo nhiều yếu tổ (bên ngoài) và thực trạng (bên trong) của DHV để xác định các mục tiêu  kỳ vọng, đảm bảm tính khả thi. Theo đó, lựa chọn các giải pháp giải pháp phù hợp, có tính đột phát và ưu tiên nguồn lực để thực hiện các mục tiêu kỳ vọng.

Cuối buổi thảo luận, Giáo sư Cố vấn chiến lược của Công ty VECI đã trao đổi làm rõ thêm các vấn đề các chuyên gia nêu và định hướng chỉnh sửa/bổ sung một số nội dung của Đề cương Chiến lược. Đồng thời, phân công các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Chiến lược và Tổ giúp việc của Hiệu trưởng DHV  (phối hợp với các chuyên gia VECI) cung cấp thông tin về thực trạng của Nhà trường, trao đổi ý kiến liên quan đến các nội dung của dự thảo Chiến lược.