84 Lượt xem

Tin tức của VECI

Toạ đàm xây dựng chương trình Phổ thông tích hợp Cambridge

Ngày 15/02/2023 vừa qua tại trụ sở công ty đã diễn ra buổi toạ đàm: “Xây dựng chương trình Phổ thông tích hợp Cambridge” của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam – VECI. Tham gia buổi toạ đàm có GS. Lê Anh Vinh và các cộng sự (Nhóm xây dựng chương trình phổ thông tích hợp Cambridge), các chuyên gia: Th.s Nguyễn Tuấn Hải, TS. Đặng Minh Tuấn và TS. Nguyễn Trường Giang.

Đại diện công ty VECI nêu thực trạng triển khai của các trường phổ thông thực hiện chương trình tích hợp Cambridge

Trên thực tế các trường sử dụng Chương trình phổ thông tích hợp Cambirdge cho thấy có một số hạn chế, bất cập nổi bật như: chất lượng đầu vào không đồng đều làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học; điều phối (học thuật) giữa các môn học của Chương trình (tích hợp, không tích hợp) thiếu gắn kết; giáo viên chưa nắm chắc được nội dung, phương pháp triển khai môn học; phối hợp giữa giáo viên của trường với giáo viên nước ngoài còn mờ nhạt; chất lượng các môn học không tích hợp giảm sút (học sinh và nhà trường ít quan tâm); kiểm tra (checkpoint) còn lúng túng; học sinh phải “luyện thi” trong các kỳ kiểm tra và đáp ứng được yêu cầu A Level còn phổ biên, gây khó khăn, tốn kém cho nhà trường, học sinh và  phụ huynh.

Nhóm chuyên gia xây dựng chương trình phổ thông tích hợp Cambirdge của VECI đã dịch chuẩn đầu ra chương trình Cambridge 0096 sang tiếng Việt.

  • Tất cả 6 cấp độ 1-6 của chương trình Cambridge.
  • Sắp xếp tương ứng 1-1 giữa tiếng Anh và tiếng Việt.
  • Theo chuẩn yêu cầu cần đạt 4 mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao.

Lấy chương trình của Bộ Giáo Dục làm chuẩn, ghép nối các kiến thức tương ứng giữa hai chương trình tới từng chuẩn đầu ra.

Xác định những đầu mục kiến thức có sự chênh lệch và xác định mức độ chênh lệch kiến thức.

Xác định tổng thể kiến thức Cambridge theo từng khối lớp theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo, xác định kiến thức chỉ xuất hiện trong mỗi chương trình và đề xuất được số tiết, số bài học bổ sung.

Đại diện nhóm chuyên gia giới thiệu về chương trình tích hợp

Công ty VECI và các chuyên gia sẽ tiếp tục phát triển các gói tư vấn và dịch vụ hỗ trợ thực hiện chương trình phổ thông tích hợp Cambridge để giái quyết các vấn đề thực tế của các nhà trường.

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam – VECI mong muốn và sẵn sàng làm đầu mối kết nối cộng đồng các trường Cambridge ở Việt Nam và trở thành tổ chức tư vấn độc lập, cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các trường phổ thông sử dụng chương trình tích hợp Cambridge.

Thông qua quá trình trao đổi, thảo luận giữa Công ty VECI và các chuyên gia, buổi toà đàm đã diễn ra thành công và thu được nhiều kết quả có giá trị.