53 Lượt xem

Tin tức của VECI

Toạ đàm “Thống nhất triển khai Hợp đồng Tư vấn Chiến lược Hệ sinh thái giáo dục Tập đoàn Polyco”

Chiều ngày 29/02/2024, tại Toà nhà Polyco, Trường Đại học Công Nghệ Đông Á đã diễn ra buổi toạ đàm giữa VECI với đại diện trường Đại học Công Nghệ Đông Á về nội dung trao đổi thông tin, khởi động triển khai thực hiện hợp đồng tư vấn phát triển hệ sinh thái giáo dục Tập đoàn Polyco. Thành phần tham dự gồm có đại diện BLĐ Tập đoàn Polyco, Đại học Công Nghệ Đông Á, Cố vấn chiến lược và các thành viên team VECI.

Sau khi nghe GS. CVCL Công ty VECI trình bày định hướng phát triển hệ sinh thái giáo dục Tập đoàn Polyco, PHT Nguyễn Thị Thanh Ngọc và PHT Phan Thị Thu Hường hoàn toàn nhất trí, tin tưởng và đánh giá cao định hướng và mong muốn nhận được kết quả tư vấn phát triển hệ sinh thái giáo dục từ VECI với những số liệu định tính và định lượng, PGS.TS Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh những tư vấn từ VECI là một trong những cơ sở tham khảo để Trường đưa ra những quyết định phát triển hệ sinh thái giáo dục. HT Đinh Văn Thành nhất trí cao với cách tiếp cận và những phương án tư vấn sơ bộ Của Công ty VECI về định hướng phát triển hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn Polyco.

Đại diện Trường Đại học Công Nghệ Đông Á và VECI tham gia tọa đàm

Kết luận buổi toạ đàm, hai bên thống nhất các nhiệm vụ và công việc thực hiện tư vấn xây dựng hệ sinh thái giáo dục Tập đoàn Polyco. Nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái giáo dục của các Tập đoàn thông qua ba trụ cột chính: (i) Mô hình các cấp học; (ii) Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và (iii) Mô hình quản lý tài chính. Qua đó, học hỏi kinh nghiệm và đề xuất các khuyến nghị phát triển hệ sinh thái giáo dục với Tập đoàn Polyco.

Buổi toạ đàm đã diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi, đạt được tính thống nhất cao làm tiền đề cho việc triển khai các công việc cụ thể.