19 Lượt xem

Tin tức của VECI

Toạ đàm “Chiến lược phát triển trường Đại học Phenikaa”

Sáng ngày 08/11/2023, tại trụ sở Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam (VECI) đã diễn ra buổi toạ đàm với đại diện trường ĐH Phenikaa về nội dung chiến lược phát triển Đại học Phenikaa tới năm 2030 tầm nhìn tới 2035. Thành phần tham dự gồm có đại diện BLĐ tập đoàn Phenikaa và trường ĐH Phenikaa, các chuyên gia đầu ngành về Giáo dục Đại học và hợp tác quốc tế.

Buổi toạ đàm đi vào các nội dung chính mà nhóm chuyên gia Veci đã chuẩn bị: Quan điểm và cách tiếp cận phát triển Đại học Phenikaa. Nhiệm vụ, giải pháp và cách thức triển khai. Các chuyên gia và cố vấn chiến lược Veci sau khi nghiên cứu kỹ đã nêu lên những vấn đề của Đại học Phenikaa đặt trong bối cảnh chung của hệ sinh thái giáo dục Phenikaa và giáo dục Đại học Việt Nam.

02 bên đã đi đến thống nhất về quan điểm cần xây dựng một quy hoạnh tổng thể và triết lý rõ ràng để đạt được mục tiêu phát triển bền vững hệ sinh thái giáo dục Phenikaa. Tiếp theo, đại diện ĐH Phenikaa cũng chia sẻ những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần sự tư vấn giải pháp tổng thể từ phía các chuyên gia của Veci.

Kết luận buổi toạ đàm, Cố vấn chiến lược Veci tổng hợp 3 nhiệm vụ và giải pháp lớn để phát triển Đại học Phenikaa bao gồm: Xây dựng chiến lược hệ sinh thái giáo dục Phenikaa. Xây dựng mô hình ĐH Phenikaa đến năm 2030 tầm nhìn 2035. Xây dựng đề án chuyển đổi thành ĐH Phenikaa năm 2025.

Buổi toạ đàm đã diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi, bước đầu đạt được những thống nhất để lên kế hoạch triển khai các giai đoạn tiếp theo