68 Lượt xem

Dự án Chương trình Đào tạo quốc tế

Dự án phát triển Chương trình phổ thông Quốc tế với trường THCS Nguyễn Văn Huyên

Với những thế mạnh về học thuật và kinh nghiệm triển khai các chương trình Quốc tế, VECI hiện đang tư vấn cho trường THCS Nguyễn Văn Huyên xây dựng Bộ chương trình tích hợp giữa chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam với chương trình Quốc tế Hoa Kỳ. Trong quá trình đó, VECI hỗ trợ nhà trường trong quá trình lập đề án xin phê duyệt chương trình tích hợp, đào tạo chuyển giao chương trình, xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá và kiểm soát chất lượng. Thông qua đó, VECI giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo và liên tục cập nhật các mô hình và xu hướng giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới.

Đơn vị đầu tư:

  • Trường PTLC Nguyễn Văn Huyên
  • Trường THPT Nguyễn Văn Huyên: 55A Nhuệ Giang, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Trường THCS Nguyễn Văn Huyên: Tổ 12 phố Kiều Mai, Quận Bắc từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ:

  • Website: nguyenvanhuyen.edu.vn
  • Điện thoại: 024 37735365
  • Hotline: 0904336533
  • Email: info@nguyenvanhuyen.edu.vn

Tiến độ:

  • Triển khai từ tháng 11 năm 2021