53 Lượt xem

Tin tức của VECI

Dự thảo đề cương Chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục Tập đoàn Hồ Gươm

Chiều ngày 15/12/2023, tại trụ sở Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam (VECI) đã diễn ra buổi làm việc nội bộ góp ý, thống nhất dự thảo Đề cương Chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục Tập đoàn Hồ Gươm đến 2030 và tầm nhìn 2035. Tại buổi thảo luận, sau khi nghe Giáo sư Cố vấn chiến lược của Công ty VECI giới thiệu về dự thảo Đề cương Chiến lược, các thành viên team chiến lược và team dự án đã trao đổi, góp nhiều ý kiến giá trị.

Team dự án thảo luận góp ý dự thảo Đề cương Chiến lược phát triển Tập đoàn Hồ Gươm

Buổi thảo luận làm rõ các nội dung trong dự thảo, ngoài ra, các thành viên team dự án cũng đưa ra nhiều khía cạnh để thống nhất định hướng chiến lược cho Hệ sinh thái Giáo dục Tập đoàn Hồ Gươm, trong đó định vị rõ Tập đoàn đến năm 2030. Để đi đến thống nhất, VECI đã tiến hành khảo sát, phân tích, dự báo nhiều yếu tổ (bên ngoài) và thực trạng (bên trong) của Hồ Gươm để xác định các mục tiêu  kỳ vọng, đảm bảm tính khả thi. Theo đó, lựa chọn các giải pháp phù hợp, có tính đột phát và ưu tiên nguồn lực để thực hiện các mục tiêu kỳ vọng.

Cuối buổi thảo luận, Giáo sư Cố vấn chiến lược của Công ty VECI đã trao đổi làm rõ thêm các vấn đề team dự án nhận diện được và định hướng chỉnh sửa/bổ sung một số nội dung của Đề cương Chiến lược. Đồng thời, phân công các thành viên tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Chiến lược và lắng nghe thêm ý kiến từ phía Tập đoàn Hồ Gươm. Để hoàn thiện dự thảo, VECI cũng dự kiến tổ chức một buổi làm việc với Hồ Gươm và cùng thảo luận đi đến thống nhất cuối cùng cho Tập đoàn.

Với sứ mệnh to lớn và quyết tâm từ phía Tập đoàn, chúng tôi tin tưởng rằng Chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục sẽ giúp Tập đoàn trở thành nơi giao thoa các tinh túy của giáo dục trong tương lai gần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *