61 Lượt xem

Tin tức của VECI

Họp đội ngũ chuyên gia của VECI về Gói sản phẩm Xây dựng chương trình giáo dục tích hợp với Hoa Kỳ

Ngày Thứ Tư, 09/03/2022, tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam (VECI), đã diễn ra cuộc họp chuyên môn thường kỳ giữa các chuyên gia xây dựng chương trình Tích hợp.
Cuộc họp được diễn ra với hình thức thảo luận trực tiếp. Chuyên môn thảo luận tập trung sâu vào phân tích chương trình Quốc tế Mỹ và nghiên cứu nội dung bộ Sách giáo khoa dành cho chương trình Quốc tế.
Đây là một trong những cuộc họp chuyên môn thường kỳ không thể thiếu tại VECI, nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án.

Đội ngũ chuyên gia đầu ngành trao đổi và thảo luận về hoàn thiện gói sản phẩm tư vấn của VECI