42 Lượt xem

Dự án Tái cấu trúc trường đại học

Dự án Tái cấu trúc trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương được định hướng đổi tên thành Trường Đại học AIT Việt Nam. Công ty Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam (VECI) là đơn vị tư vấn cho dự án Tái cấu trúc trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương, sẽ đồng hành cùng Chủ đầu tư xuyên suốt quá trình triển khai dự án.

Giai đoạn đầu, VECI sẽ là đơn vị trực tiếp triển khai hoàn thiện hồ sơ Xin đổi tên trường Đại học KT – KT Bình Dương dự kiến thành Trường Đại học AIT Việt Nam. Việc đổi tên Trường có ý nghĩa bước ngoặt với trường Đại học AIT Việt Nam, là bước đầu hình thành một mô hình mới và tiền đề cho những thay đổi từ chất lượng đào tạo tới định hướng phát triển của Trường. Sau khi hoàn thành các hạng mục công việc ở giai đoạn đầu, VECI sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chủ đầu tư để tư vấn set-up, vận hành Trường.

Thông qua việc triển khai thực hiện thí điểm dự án tái cấu trúc này, VECI cùng với VLG nhận định đây sẽ là điểm khởi đầu cho phân khúc tái cấu trúc các trường Đại học tại Việt Nam, là tiền đề cho việc đổi mới toàn hệ thống Giáo dục Đại học.

Đơn vị đầu tư:

 

  • Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang
  • Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

Thông tin liên hệ:

  • Website: https://www.vanlanguni.edu.vn/
  • Hotline: 028.730 9999
  • Email: info@vlu.edu.vn

Tiến độ:

  • Đang trong giai đoạn chuẩn bị