34 Lượt xem

Tin tức của VECI

Toạ đàm phối hợp công việc thực hiện hợp đồng Trường Đại học Hùng Vương

Ngày 30/11/2023, Công ty VECI đã tổ chức buổi toạ đàm với Ban lãnh đạo và các thầy cô Trường Đại học Hùng Vương để hướng dẫn các công việc phối hợp giữa 2 Teams (VECI và Hùng Vương) thực hiện HĐ/PLHĐ.

Tại buổi toạ đàm, CVCL Công ty VECI (đại diện Team VECI) giới thiệu nội dung của kế hoạch/checklist phối hợp công việc thực hiện 02 Phụ lục của HĐ, trong đó phân tích làm rõ nội hàm từng công việc, thời gian thực hiện, sản phẩm cần đạt và trách nhiệm của từng Team.

Theo đó, các thành viên của Team Hùng Vương cũng nêu một số nội dung cần làm rõ và các vấn đề/quan tâm về kết nối hợp tác quốc tế, tuyển sinh, các ngành đào tạo thu hút người học. Qua đây, VECI hiểu rõ hơn về mong muốn và mục tiêu của nhà trường, từ đó đưa ra những tư vấn có giá trị hơn cho Trường Đại học Hùng Vương.

Sau khi thảo luận, 2 Teams đã thống nhất các nội dung kế hoạch phối hợp công việc thực hiện 2 PLHĐ, trong đó điều chỉnh một số mốc thời gian bàn giao sản phẩm, yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể theo Biểu mẫu và ghi nhận các quan tâm của Team Hùng Vương để làm việc với các chuyên gia của VECI tư vấn cho Trường đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Hai Teams cam kết phối hợp cùng nhau thực hiện công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Nhận thấy được sự tâm huyết từ phía ĐHHV, Ban lãnh đạo công ty VECI và các chuyên gia cũng đã thể hiện sự cam kết sẽ định hướng và đồng hành cùng ĐHHV trong việc tái cấu trúc trường, đưa Trường hướng đến một sự phát triển đa diện và tích cực, đóng góp giá trị cao trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.