102 Lượt xem

Tin tức của VECI

Thẩm định chương trình phổ thông tích hợp Cambridge

Chiều ngày 22/3/2023 tại trụ sở công ty TNHH tư vấn và đầu tư giáo dục Việt nam ( VECI) đã tổ chức buổi thẩm định “Chương trình phổ thông tích hợp Cambridge của VECI”.

Đại diện nhóm chuyên gia xây dựng chương trình – chủ biên Giáo sư Lê Anh Vinh đã trình bày nội dung tóm tắt về chương trình phổ thông tích hợp Cambridge của VECI. Đây là chương trình phổ thông lấy cốt lõi trụ cột là chương trình phổ thông quốc tế Cambridge và tích hợp chương trình phổ thông Việt Nam dành cho bậc Tiểu học và THCS. Chương trình cập nhật đầy đủ các nội dung đổi mới trong cả hai chương trình giáo dục, từ đó phát huy tốt và làm sâu các nội dung tương đồng để học sinh chắc về kiến thức và đa dạng hình thức tiếp cận. Các nội dung chênh cũng được “bổ khuyết” bằng môn học và phương pháp đảm bảo mục tiêu chuẩn đầu ra theo từng khối lớp học sinh đáp ứng được các kỳ kiểm tra đánh giá theo quy chuẩn.

  Giáo sư Lê Anh Vinh chủ biên chương trình

Điểm khác biệt ưu việt này trong chương trình phổ thông tích hợp của Cambridge của VECI là tính kế thừa và cập nhật, các môn học được tích hợp không chỉ về nội dung mà còn cấu trúc lại về đề tài, tiếp cận đa phương pháp và quan tâm đến việc hình thành và phát triển kỹ năng cho trẻ.

Tham dự buổi tọa đàm với tư cách là chuyên gia phản biện Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hải đã đưa ra lập luận sâu sắc về cách thức và khối lượng tích hợp. Để giải quyết câu hỏi “1+1=?”. Nếu tích hợp 1+1=1,8 hay trên 1,5 thôi thì không giải quyết được bài toán nhồi nhét kiến thức và quá tải, chương trình tích hợp của VECI là điểm mới khi cân bằng được hệ số này và đảm bảo tính tinh gọn, đầy đủ và sáng tạo về nội dung. Đồng thời nhóm chuyên gia đã nhìn sâu vào tính tương đồng của chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam 2018 với chương trình quốc tế Cambridge để chắt lọc và điều chỉnh phù hợp. Chuyên gia Nguyễn Tuấn Hải cũng cho rằng chúng ta nên tích hợp thêm theo các phương án “mapping theo chủ đề, mapping về phương pháp và kĩ năng” điều này giúp phát huy tối đa ưu điểm của chương trình Cambridge.

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hải – Chuyên gia phản biện

Sau buổi thẩm định “Chương trình phổ thông tích hợp Cambridge” tiếp tục được nhóm chuyên gia hoàn thiện và nâng cấp để đáp ứng được nhu cầu dạy và học ngày càng cao của các nhà trường và trở thành công cụ hữu ích về chuyên môn cho các trường phổ thông theo định hướng Cambridge.