38 Lượt xem

Tin tức của VECI

Toạ đàm Thống nhất nội dung Chương 01 Đề án “chuyển đổi mô hình Trường Đại học Phenikaa thành Đại học Phenikaa”

Sáng ngày 13/03/2024, tại trụ sở VECI đã diễn ra buổi toạ đàm giữa VECI với các đại diện trường Đại học Phenikaa về nội dung trao đổi, thống nhất Chương 01 Đề án “chuyển đổi mô hình trường Đại học Phenikaa” và mô hình dự kiến Đại học Phenikaa. Thành phần tham dự gồm có đại diện BLĐ trường Đại học Phenikaa, Cố vấn chiến lược và các thành viên team VECI.

Sau khi nghe GS. CVCL Công ty VECI trình bày những nội dung chính trong Dự thảo Chương 01 Đề án Chuyển đổi trường Đại học Phenikaa thành Đại học Phenikaa và  dự thảo mô hình tổ chức Đại học Phenikaa, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh và các thành viên của Phenikaa đã trao đổi, thảo luận một số nội dung về những điểm bất cập của mô hình tổ chức hiện tại của trường Đại học Phenikaa, lý do cần thiết chuyển đổi thành Đại học Phenikaa, kế hoạch hoàn thiện các điều kiện chuyển đổi mô hình Đại học…, GS CVCL của Công ty VECI đã làm rõ các quan tâm của các thành viên dự họp Bên Phenikaa.

Các đại diện trường Đại học Phenikaa tham dự tọa đàm

Kết thúc buổi tọa đàm, GS.CVCL Công ty VECI  tóm tắt các nội dung đã được hai Bên thống nhất: (i) Thể hiện rõ nhu cầu tất yếu của việc chuyển đổi từ trường Đại học thành Đại học và những hạn chế của mô hình tổ chức hiện tại là khách quan trong quá trình phát triển; (ii) Trường cần chuẩn bị quy hoạch tập trung 03 trường đảm bảo đủ các điều kiện theo Nghị định 99/2019/NĐ-CP đến tháng 12 năm 2024; (iii) Điều chỉnh mô hình Đại học theo hướng tối ưu hiệu quả và (iv) Tăng cường tương tác giữa hai team để nắm sát hơn các thông tin và điều chỉnh của trường.

Buổi toạ đàm đã diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi, đạt được tính thống nhất cao làm tiền đề cho việc triển khai các công việc cụ thể.