57 Lượt xem

Tin tức của VECI

Mr. Vũ Long đào tạo về xây dựng hệ thống Văn bản quản trị cho VECI

Ngày 09/06/2022, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam đã mời chuyên gia Vũ Long – Chuyên gia cao cấp về Tài chính, kế toán, thuế; Giám đốc Công ty TNHH GIAMDOC.NET đào tạo hướng dẫn “Xây dựng hoàn thiện Quy chế vận hành và Quy chế giao khoán”.

Buổi đào tạo có sự tham gia trực tiếp của Chuyên gia Vũ Long và Ban lãnh đạo của Công ty.

Tại buổi làm việc, chuyên gia Vũ Long đã chỉ ra những bất cập trong hệ thống văn bản quản trị cũ và đưa ra góc nhìn của một nhà quản trị, những điều mà một văn bản quản trị cần phải có. Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của mình, chuyên gia Vũ Long đã truyền tải và hướng dẫn Ban lãnh đạo của Công ty về “soạn thảo Quy chế vận hành Công ty, Quy chế giao khoán dự án”. Buổi trao đổi rất sôi nổi với các ý kiến trao đổi của Ban lãnh đạo Công ty và sự chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm thực tế từ phía chuyên gia.

Đây là hoạt động đào tạo nằm trong hợp đồng mà VECI đã ký với Công ty TNHH GIAMDOC.NET với lộ trình “Lớn mạnh từ trong lõi” mà VECI đã hướng tới từ ngay những ngày đầu thành lập.