64 Lượt xem

Tin tức của VECI

VECI mời Chuyên gia Vũ Long đào tạo về “Xây dựng quy trình Văn bản Quản trị”

Ngày 13/05/2022, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam đã mời chuyên gia Vũ Long – Chuyên gia cao cấp về Tài chính, kế toán, thuế; Giám đốc Công ty TNHH GIAMDOC.NET đào tạo về: “Xây dựng quy trình Văn bản Quản trị”.

Buổi đào tạo có sự tham gia của Cố vấn Chiến lược và Ban lãnh đạo của Công ty.

Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của mình, chuyên gia Vũ Long đã truyền tải và hướng dẫn Ban lãnh đạo của Công ty về “soạn thảo cơ chế vận hành, chức năng của từng phòng ban bộ phận; hoàn thiện biểu mẫu quản trị dự án,…”. Ngoài ra, Chuyên gia Vũ Long còn chia sẻ những bài học và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm việc để VECI có thể áp dụng vào quá trình vận hành bộ máy.

Đây là hoạt động đào tạo thiết thực và hiệu quả nhằm giúp bộ máy lãnh đạo của VECI trở lên lớn mạnh, vững bước đưa VECI trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn Giáo dục.

P.N.Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *