110 Lượt xem

Dự án Edtech

Dự án phát triển sản phẩm Edtech với Viettel Education

VECI ưu tiên đầu tư nghiên cứu để tích hợp các giải pháp công nghệ vào các sản phẩm giáo dục đã có tệp khách hàng mục tiêu ổn định. Các dòng sản phẩm của VECI bổ trợ cho tất cả các dịch vụ, sản phẩm mà VECI đang triển khai, nhằm làm giàu tính công nghệ của các sản phẩm, dịch vụ đó và đáp ứng nhu cầu cho cả người dạy và người học. Ngoài ra, VECI cũng đầu tư phát triển các sản phẩm mới lấp đầy những khoảng trống của thị trường Edtech.

Đơn vị đầu tư:

  • Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel
  • Địa chỉ: Số 1 đường Trần Hữu Dực, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Thông tin liên hệ:

  • Website: https://veci.edu.vn
  • Hotline: 024 33 68 92 92
  • Email: vanphong@veci.edu.vn

Tiến độ

  • Giai đoạn chuẩn bị triển khai