152 Lượt xem

Tin tức của VECI

Tọa đàm: ‘’Xây dựng chiến lược sản phẩm của VECI năm 2023”

Ngày 03/02/2023, tại văn phòng Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam (VECI) đã tổ chức buổi Tọa đàm “ Xây dựng chiến lược sản phẩm của Công ty VECI năm 2023”. Tọa đàm đã được tổ chức với sự tham gia của các khách mời, chuyên gia đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

Ảnh: Bộ phân R&D trình bày chiến lược phát triển sản phẩm của công ty VECI trong năm 2023

Trong buổi tọa đàm BLĐ công ty, cố vấn chiến lược đã định hướng phát triển hoàn thiện sản phẩm và nghiên cứu các sản phẩm mới để không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và hàm lượng giáo dục trong các sản phẩm tư vấn.

Buổi tọa đàm đã diễn ra rất thành công, với sự trao đổi thẳng thắng từ các chuyên gia và khách mời. Một số nội dung chính trong buổi tọa đàm được các chuyên gia tập trung thảo luận và đưa ra ý kiến đóng góp. Qua buổi tọa đàm thì VECI cũng định hướng sẽ phát triển các sản phẩm mang lại giá trị hữu ích đến với các nhà trường. Qua đó, thiết kế những giải pháp tối ưu, hiệu quả giúp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục và vận hành.

Qua góc nhìn và đóng góp của chuyên gia sản phẩm của VECI sẽ tập trung vào khắc phục các vấn đề như:

  • Tuyển sinh kém và không đồng đều chất lượng
  • Đảm bảo chất lượng và đào tạo giáo viên
  • Vận hành gặp nhiều vướng mắc, chưa có quy trình tối ưu
  • Chuyển giao chương trình và đảm bảo chất lượng
  • Phát triển sản phẩm mới theo định hướng chiều sâu- rộng…

Sau buổi tọa đàm, VECI tiếp tục triển khai các nội dung chuyên sâu để không ngừng hoàn thiện và phát triển sản phẩm theo đúng định hướng chiến lược năm 2023.