40 Lượt xem

Tin tức của VECI

Toạ đàm về “Nghiên cứu bối cảnh xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh năm 2030, tầm nhìn 2035”

Chiều ngày 05/01/2024, tại trụ sở Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam (VECI) đã diễn ra buổi Tọa đàm giữa Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM (DHV) và Công ty VECI về kết quả nghiên cứu bối cảnh để xây dựng Chiến lược phát triển của Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2030 và tầm nhìn 2035. Tham dự buổi tọa đàm, về phía Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM có sự tham gia của Phó hiệu trưởng phụ trách, Trưởng Team và thành viên của Team thực hiện dự án của DHV và về phía VECI, có sự tham dự của GS. Cố vấn chiến lược, Trưởng Team và thành viên của Team VECI.

Trưởng team trình bày kết quả nghiên cứu của team

Sau khi nghe Trưởng Team VECI trình bày kết quả nghiên cứu về bối cảnh xây dựng “Chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh năm 2030, tầm nhìn 2035” cùng với tư vấn, đánh giá và phân tích sâu của GS. Cố vấn chiến lược của VECI, các thành viên dự họp đã đưa ra góp ý thảo luận. Phía Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM nhất trí cao, thống nhất chung về kết quả của nghiên cứu dựa trên 03 trụ cột chính về ngành/nhóm ngành đào tạo, hoạt đông nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cùng với các dịch vụ tạo giá trị gia tăng, tạo nguồn thu cho Trường. Trong đó, “trụ cột đào tạo” làm trọng tâm, các trụ cột khác tùy theo từng giai đoạn phát triển sẽ có mức độ ưu tiên phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa các trụ cột phát triển của Nhà trường. Bên cạnh đó, Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM chia sẻ cần gắn kết các mục tiêu chiến lược với các giá trị cốt lõi của Trường phát huy được các giá trị bản sắc, thế mạnh của Trường.

Cuối buổi thảo luận, hai đơn vị nhất trí tiếp tục phối hợp chặt trẽ và cùng đồng hành trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM hướng đến sự phát triển đa diện và tích cực, đóng góp giá trị cao trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *