48 Lượt xem

Tin tức của VECI

VECI tổ chức thành công chương trình đào tạo nội bộ: “Kiến tạo văn hóa Công ty”

“Với mục đích xây dựng và lan tỏa Văn hóa Công ty, ngày 25/02/2022, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư giáo dục Việt Nam đã tổ chức chương trình đào tạo nội bộ “Kiến tạo Văn hóa VECI”.

Buổi đào tạo do Cố vấn chiến lược của Công ty trực tiếp giảng dạy với sự tham gia của toàn thể CBNV Công ty.

Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung tổng quan về: Vai trò, vị trí của Văn hóa VECI; Cấu trúc Văn hóa VECI; Giá trị cốt lõi VECI; Các chuẩn mực đạo đức VECI; Cách xây dựng và triển khai Văn hóa VECI.

Đây là một chương trình đào tạo thực sự rất ý nghĩa, thiết thực. Bên cạnh việc được Giảng viên truyền đạt kiến thức về văn hóa nói chung và văn hóa VECI nói riêng, các CBNV còn được trao đổi, chia sẻ thảo luận, đóng góp cho từng nội dung cũng như tích cực đăng ký áp dụng xây dựng Văn hóa VECI vào mọi hoạt động của Công ty, đơn vị.

N.T.T.Hồng