CHUYỂN GIAO/LIÊN KẾT CÁC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Tư vấn liên kết, vận hành Chương trình đào tạo Quốc tế

Đăng ký tư vấn

VÌ SAO CẦN LIÊN KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ?

Hiện nay, phần lớn các trường đại học có mong muốn liên kết chương trình đào tạo quốc tế do xu hướng toàn cầu hóa ở nước ta và nhiều lợi ích mà nó mang lại. Trường sẽ được trường đại học đối tác nước ngoài chuyển giao Chương trình đào tạo tiên tiến. Bên cạnh đó, trường cũng sẽ tận dụng được đội ngũ giảng viên chất lượng quốc tế của trường Đại học nước ngoài song hành với việc phát triển được đội ngũ giảng viên của trường Đại học Việt nam.
Thông thường, các trường có Chương trình đào tạo quốc tế thu hút sinh viên mặc dù học phí cao hơn các trường khác. Như vậy, trường Đại học sẽ tạo nguồn tài chính thông qua việc tăng học phí theo chất lượng đào tạo. Lợi thế của người đi sau là học hỏi được kinh nghiệm từ người đi trước, thừa hưởng Chương trình đào tạo và cách thức vận hành, giúp chủ đầu tư tiết kiệm được thời gian, tối ưu hoá hiệu suất đầu tư
Ngoài ra, việc liên kết Chương trình đào tạo quốc tế sẽ giúp trường nâng cao chất lượng đào tạo và nâng tầm vị thế của trường Đại học Việt Nam trong hệ thống giáo dục Đại học.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Người học hiểu rõ triết lý, nội dung các lĩnh vực phát triển trong Montessori và phương pháp dạy chương trình GDMN tích hợp Montessori, đồng thời biết được cách triển khai tích hợp các nội dung phù hợp của GDMN Montessori khi ứng dụng vào chương trình GDMN của Bộ GD&ĐT.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Giáo viên mầm non trong các trường mầm mon sử dụng chương trình GMN tích hợp theo phương pháp Montessori và các giáo viên, giáo sinh, hiệu trưởng các trường mầm non sử dụng các nội dung phù hợp của chương trình GDMN Montessori.

NỘI DUNG
KHÓA ĐÀO TẠO

Chuyên đề 1

Lý thuyết về phương pháp Montessori

Xem thêm

Chuyên đề 2

Tổ chức các hoạt động của trẻ tại các góc theo phương pháp Montessori

Xem thêm

Chuyên đề 3

Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDMN theo phương pháp Montessori

Xem thêm

Chuyên đề 4

Hướng dẫn làm giáo cụ và xây dựng môi trường theo phương pháp Montessori

Xem thêm

Chuyên đề 5

Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ theo phương pháp Montessori

Xem thêm

HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Khóa học kết hợp hai phương thức đào tạo trực tuyến và trực tiếp. Trong đó, các nội dung lý thuyết sẽ được đào tạo trực tuyến kết hợp với cung cấp tài liệu, nguồn thông tin, video bài giảng để học viên thẩm thấu và hiểu rõ nền tảng; Các nội dung thực hành được hướng dẫn trực tiếp đảm bảo chuẩn phương pháp và kiểm tra, giám sát. Hỗ trợ giáo viên hình thành kỹ năng hiệu quả đảm bảo sau khóa đào tạo, giáo viên có thể ứng dụng triển khai ngay chương trình GDMN của nhà trường.

Xem thêm

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Học viên tham gia đầy đủ khóa đạo tạo sẽ làm bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận (xử lý các tình huống cụ thể) và thực hành trên lớp. Học viên hoàn thành các nội dung của khóa đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ của cơ sở đào tạo giáo viên

Xem thêm

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Các chuyên gia xây dựng chương trình GDMN theo phương pháp Montessori và các hiệu trưởng, giáo viên mầm non có nhiều kinh nghiệm của các trường mầm non sử dụng phương pháp Montessri

Đăng ký tư vấn