59 Lượt xem

Tin tức của VECI

Toạ đàm khách hàng về “Đề cương Xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương đến năm 2030, tầm nhìn 2035”

Chiều ngày 29/01/2024, tại trụ sở Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam (VECI) đã diễn ra buổi làm việc nội bộ góp ý, thống nhất dự thảo Đề cương Chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương đến 2030 và tầm nhìn 2035. Tham dự buổi tọa đàm, về phía Trường Đại học Hùng Vương có sự tham gia của Ban giám hiệu nhà trường và bộ phân chuyên môn. Về phía VECI, có sự tham dự của đội ngũ Ban Lãnh đạo VECI và chuyên gia khách mời.

Sau khi nghe Giáo sư Cố vấn chiến lược Công ty VECI trình bày “Đề cương Chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương đến 2030 và tầm nhìn 2035”, đội ngũ lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương cùng các thành viên dự họp đã đưa ra góp ý và thảo luận. Phía khách hàng nhất trí cao, thống nhất chung về cách tiếp cận và cấu trúc Đề cương Chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương đến 2030 và tầm nhìn 2035. Bên cạnh đó, VECI sẽ bổ sung, làm rõ một số thông tin sau buổi trao đổi để có dự thảo đề cương phản ánh đúng thực tế. Sau khi làm rõ mục tiêu, giải pháp, DHV cũng cần tính toán phân bổ nguồn lực thực hiện đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Team dự án của VECI và chuyên gia khách mời tham dự tọa đàm

Cuối buổi thảo luận, hai team dự án nhất trí tiếp tục phối hợp chặt trẽ và đồng hành trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương. Nhận thấy được sự tâm huyết từ phía Tập đoàn, Ban lãnh đạo công ty VECI và các chuyên gia cam kết sẽ định hướng và đồng hành chia sẻ kinh nghiệm quản trị, truyền thông, cùng đóng góp mang lại giá trị trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.