62 Lượt xem

Tin tức của VECI

Toạ đàm “Thống nhất triển khai Hợp đồng số 0201/2024/VECI-PHENIKAA/HDDV”

Chiều ngày 22/01/2024, tại trụ sở Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam (VECI) đã diễn ra buổi toạ đàm với đại diện trường ĐH  Phenikaa về nội dung Thống nhất triển khai các nội dung trong PL Hợp đồng số 0201/2024/VECI PHENIKAA/HDDV ký ngày 02/01/2024. Thành phần tham dự gồm có đại diện BLĐ trường ĐH Phenikaa, Cố vấn chiến lược và các thành viên team VECI.

Buổi toạ đàm đi vào các nội dung chính mà nhóm chuyên gia Veci đã chuẩn bị trong đó có sản phẩm Đề án hướng tới mục tiêu được các cấp phê duyệt hay song song cả yếu tố chất lượng, khả thi đối với trường; cách thức triển khai phối hợp xây dựng và thực hiện Đề án giữa hai bên, cùng một số vấn đề về quản trị và chất lượng trong quản trị nhà trường.

Đại diện Trường Đại học Phenikaa tham gia tọa đàm

02 bên đã đi đến thống nhất về quan Nhất trí cao về cách tiếp cận và cấu trúc Đề cương đề án, đồng thời thống nhất triển khai Kế hoạch phối hợp giữa hai team VECI và team Phenikaa.

Kết luận buổi toạ đàm, Cố vấn chiến lược Veci tổng hợp 3 nhiệm vụ và giải pháp lớn để phát triển Đại học Phenikaa bao gồm: Mục tiêu chính là sản phầm Đề án. Cấu trúc Đề án thực hiện theo mẫu quy định của Bộ, gồm 02 phần Thuyết minh & Phụ lục đảm bảo ngắn gọn, súc tích. Trong quá trình triển khai, hai Team cần chia sẻ, phối hợp nhịp nhàng nhằm đạt được mục tiêu chung, đặc biệt cụ thể trong một số nội dung quan trọng như Mô hình, định hướng phát triển; Cấu trúc, phân cấp quản lý; Hệ thống quản trị…

Buổi toạ đàm đã diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi, đạt được tính thống nhất cao làm tiền đề cho việc triển khai các công việc cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *