43 Lượt xem

Tin tức của VECI

Toạ đàm “Đề xuất mô hình viện ĐTQT cho Trường Đại học Trưng Vương”

Trong bối cảnh xu hướng quốc tế hóa sâu rộng, giáo dục đang chứng kiến sự thay đổi và phát triển không ngừng. Các Chương trình liên kết đào tạo quốc tế đã trở thành một phần quan trọng của hệ thống giáo dục, mở ra cơ hội học tập và nghiên cứu đa quốc gia, đa văn hóa cho sinh viên.

Trường Đại Học Trưng Vương đã nhận thức được tầm quan trọng của việc hợp tác đào tạo quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo. Một trong những hướng tiếp cận là việc thành lập Viện đào tạo quốc tế, mang lại cơ hội học tập và nghiên cứu đa dạng cho sinh viên.

Ban lãnh đạo Trường Đại học Trưng Vương tham gia tọa đàm

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam (VECI) với vai trò tư vấn cho Trường Đại học Trưng Vương, đã tổ chức buổi toạ đàm “Đề xuất mô hình viện Đào tạo quốc tế cho Trường Đại học Trưng Vương”. Buổi toạ đàm được tổ chức chiều ngày16/1/2024 tại trụ sở công ty. Tham dự buổi toạ đàm, về phía trường Đại học Trưng Vương có sự tham gia của Ban lãnh đạo trường và về phía VECI, có sự tham dự của GS. Cố vấn chiến lược, Trưởng Team và các thành viên Team tư vấn VECI.

Sau khi nghe Team tư vấn VECI trình bày những nghiên cứu về kinh nghiệm thành công và mô hình của các Viện đào tạo quốc tế tiêu biểu, tổng kết và đề xuất mô hình viện đào tạo quốc tế phù hợp cho Trường Đại học Trưng Vương, các thành viên dự họp hai bên đã đưa ra những ý kiến thảo luận, góp ý và phân tích giá trị. Phía trường Đại học Trưng Vương nhất trí cao với mô hình viện đào tạo quốc tế do VECI đề xuất.

Cuối buổi toạ đàm, hai bên nhất trí tiếp tục đồng hành chặt trẽ trong quá trình phát triển Viện đào tạo quốc tế, hướng đến sự phát triển đa diện và tích cực, đóng góp giá trị cao trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *