Tuyển dụng

Nhân viên Marketing & Sales ( SP Đại Học )

Lĩnh vực: Đại Học

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 1

Vị trí: Nhân viên Marketing & Sales

Hạn ứng tuyển: 31/03/2023

Yêu cầu công việc:

Xem chi tiết Ứng tuyển

Nhân viên Marketing & Sales ( SP Phổ Thông )

Lĩnh vực: Phổ Thông

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 1

Vị trí: Nhân viên Marketing & Sales

Hạn ứng tuyển: 31/03/2023

Yêu cầu công việc:

Xem chi tiết Ứng tuyển

Nhân viên Marketing & Sales ( SP Mầm Non)

Lĩnh vực: Mầm Non

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 1

Vị trí: Nhân viên Marketing & Sales

Hạn ứng tuyển: 31/03/2023

Yêu cầu công việc:

Xem chi tiết Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển sản phẩm Đại học

Lĩnh vực: Đại Học

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 01

Vị trí: Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Đại học

Hạn ứng tuyển: 31/03/2023

Yêu cầu công việc: Điều phối viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm mảng Đại học và một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Kinh doanh giao

Ứng tuyển

Trưởng bộ phận nhân sự

Lĩnh vực: Nhân sự

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 01

Vị trí: Trưởng Bộ phận Nhân sự

Hạn ứng tuyển: 28/02/2023

Yêu cầu công việc: Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự theo định hướng và mục tiêu của Công ty

Xem chi tiết Ứng tuyển

Nhân viên kinh doanh

Lĩnh vực: Kinh doanh

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 1

Vị trí: Nhân viên

Hạn ứng tuyển: 31/01/2023

Yêu cầu công việc: Phát triển hoạt động bán hàng, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng Dự Án.

Ứng tuyển