Tuyển dụng

Nhân viên Marketing & Sales ( SP Phổ Thông )

Lĩnh vực: Phổ Thông

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 1

Vị trí: Nhân viên Marketing & Sales

Hạn ứng tuyển: 31/03/2023

Yêu cầu công việc:

Xem chi tiết Ứng tuyển

Nhân viên Marketing & Sales ( SP Đại Học )

Lĩnh vực: Đại Học

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 1

Vị trí: Nhân viên Marketing & Sales

Hạn ứng tuyển: 31/03/2023

Yêu cầu công việc:

Xem chi tiết Ứng tuyển

Trưởng phòng Kinh doanh

Lĩnh vực: Kinh doanh

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 1

Vị trí:

Hạn ứng tuyển: 31/01/2023

Yêu cầu công việc: Phát triển hoạt động bán hàng, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc.

Ứng tuyển