Chuyên gia

Thư mời Chuyên gia/cộng tác viên

Lĩnh vực: Tư vấn giáo dục

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 5

Vị trí: Chuyên gia

Hạn ứng tuyển: 30/06/2024

Yêu cầu công việc: Thư mời CG, CTV VECI

Xem chi tiết Ứng tuyển

Chuyên viên tư vấn cấp cao

Lĩnh vực: Kinh doanh dự án giáo dục

Địa điểm: Hà nội

Số lượng: 3

Vị trí: Chuyên gia

Hạn ứng tuyển: 30/04/2024

Yêu cầu công việc:

Xem chi tiết Ứng tuyển