12 Lượt xem

Tin tức giáo dục

Giáo dục đại học hướng tới chuyển đổi số và toàn cầu hóa

Trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng, việc giáo dục đại học hướng tới chuyển đổi số và toàn cầu hóa là tất yếu. Đây là nhiệm vụ lâu dài cũng là thách thức lớn đối với giáo dục Việt Nam.

Chính thức được khởi động từ tháng 1/2022, tính tới nay, Dự án “Nâng cao năng lực nữ lãnh đạo trong giáo dục đại học hướng tới thời đại chuyển đổi số và toàn cầu hóa” (EWL) đã tổ chức thành công một chuỗi hoạt động hội thảo quốc tế, chuỗi đối thoại, đào tạo cho giảng viên và cấu phần E-learning trên hệ thống LMS của ĐHQGHN.

Được tài trợ bởi Hội đồng Anh và sự chủ trì, tham gia của các trường đại học, bao gồm: ĐHQGHN (do Viện Công nghệ Thông tin là đơn vị chủ trì, Câu lạc bộ Nhà Khoa học chủ trì chuyên môn) phối hợp với ĐH Coventry (Vương Quốc Anh); Trường ĐH Phenikaa; Trường ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên.

Dự án sẽ cung cấp một chuỗi các hoạt động gồm: Các khóa đào tạo, các đối thoại, hội thảo định kỳ và thường niên từ các chuyên gia hàng đầu ở Anh cũng như Việt Nam và các nhà lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) tại Việt Nam. Bằng việc xây dựng một nền tảng kỹ thuật số, cung cấp một không gian ảo, tạo nên một mạng lưới giữa các nữ lãnh đạo cùng tham gia và trao đổi kiến thức và ý tưởng.

Các kinh nghiệm và kiến ​​thức trong lĩnh vực số hóa và toàn cầu hóa sẽ được chia sẻ từ các giáo sư đến từ Vương quốc Anh và các nhà lãnh đạo ASEAN và Việt Nam trong mạng lưới để giúp các nữ lãnh đạo nâng cao năng lực để thích ứng tốt hơn với quá trình số hóa và toàn cầu hóa trong Việt Nam hiện nay.

Đặc biệt hơn nữa, sau khi tham gia các hội thảo, khóa đào tạo, các thành viên sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển và nhận được sự hỗ trợ từ các giáo sư và các nhà lãnh đạo tại Vương quốc Anh và Việt Nam để hoàn thiện và thực hiện kế hoạch.

University Students Studying

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung: Vai trò của nữ lãnh đạo trong giáo dục đại học, chuyển đổi số và toàn cầu hoá trong giáo dục đại học; Phát triển đội ngũ giảng dạy trong quá trình chuyển đổi số; Nữ lãnh đạo và Chuyển đổi số trong giáo dục Đại học; Ra mắt cấu phần E-learning và hệ thống bài giảng trực tuyến cho Trực tuyến: Zoom, and Livestream qua Facebook.

Các đại biểu tham dự cũng được nghe tham luận chia sẻ từ đại diện các đơn vị tham gia Dự án như: Thành phố đại học thông minh: Dự án Đại học Phenikaa (Trường ĐH Phenikaa); Quản trị đại học và Vai trò của Nữ lãnh đạo (Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN); Số hoá đại học: góc nhìn từ trải nghiệm cá nhân (ĐH Coventry); Nữ lãnh đạo và Chuyển đổi số trong giáo dục Đại học: Bối cảnh Malaysia (INTI International University, Malaysia);

Hỗ trợ giảng dạy về giao thoa và đa dạng giới với các nguồn tài nguyên kỹ thuật số (Học giả Fulbright); Chuyển đổi số trong ĐHQGHN hướng tới cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên (Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN); Phát triển đội ngũ giảng dạy trong quá trình chuyển đổi số: Nghiên cứu trường hợp tại một đơn vị đào tạo đại học của Việt Nam (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN). Đồng thời, các đại biểu tham gia cũng được hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS và cấu phần E-learning.

Nhằm cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng cho các nữ lãnh đạo trong các cơ sở GDĐH tại Việt Nam. Từ đó trao quyền cho nữ lãnh đạo giáo dục đại học trong bối cảnh số hóa và toàn cầu hóa hiện nay. Các mục tiêu của Dự án đều hướng tới thực hiện các chiến lược của các trường đại học đối tác trong mục tiêu chuyển đổi số và định hướng đổi mới sáng tạo. Đối tượng hưởng lợi của dự án là các nữ lãnh đạo các cấp trong các trường đại học Việt Nam.

Nguồn: Giaoducthoidai