42 Lượt xem

Tin tức của VECI

Toạ đàm khách hàng về “Đề cương Xây dựng Chiến lược phát triển Hệ sinh thái Giáo dục Tập đoàn Hồ Gươm đến năm 2030, tầm nhìn 2035”

Chiều ngày 20/12/2023, tại trụ sở Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam (VECI) đã diễn ra buổi làm việc nội bộ góp ý, thống nhất dự thảo Đề cương Chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục Tập đoàn Hồ Gươm đến 2030 và tầm nhìn 2035. Tham dự buổi tọa đàm, về phía Tập đoàn Hồ Gươm có sự tham gia của Tổng Giám đốc Khối dịch vụ và Ban giám hiệu Trường Đại học Trưng Vương. Về phía VECI, có sự tham dự của đội ngũ Ban Lãnh đạo VECI.

Ban lãnh đạo Công ty VECU (bên trái) và Đại diện Tập đoàn Hồ Gươm (Bên phải)

Sau khi nghe Giáo sư Cố vấn chiến lược Công ty VECI trình bày “Đề cương chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục Tập đoàn Hồ Gươm đến năm 2030, tầm nhìn 2035”, đội ngũ lãnh đạo Tập đoàn Hồ Gươm cùng các thành viên dự họp đã đưa ra góp ý và thảo luận. Phía khách hàng nhất trí cao, thống nhất chung về cách tiếp cận và cấu trúc Đề cương chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục Tập đoàn Hồ Gươm đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Bên cạnh đó, VECI cần làm rõ về “Mô hình hệ sinh thái giáo dục Tập đoàn Hồ Gươm” trong dự thảo chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục cho Tập đoàn. Hai bên cũng đã đi đến thống nhất thứ tự lộ trình quy hoạch phát triển hệ sinh thái giáo dục, theo đó cần triển khai ngay một số công việc ưu tiên làm trước.

Cuối buổi thảo luận, hai team dự án nhất trí tiếp tục phối hợp chặt trẽ và đồng hành trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục cho Tập đoàn. Nhận thấy được sự tâm huyết từ phía Tập đoàn, Ban lãnh đạo công ty VECI và các chuyên gia cam kết sẽ định hướng và đồng hành cùng Tập đoàn hướng đến sự phát triển đa diện và tích cực, đóng góp giá trị cao trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.