78 Lượt xem

Tin tức của VECI

Tư vấn bước đầu tái cấu trúc Trường Đại học Trưng Vương

Ngày 22/08/2023, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam (VECI) có buổi làm việc với Tập đoàn Hồ Gươm để tư vấn tái cấu trúc trường Đại học Trưng Vương. Tại cuộc họp, VECI đã trình bày tóm tắt nhận diện ban đầu về thực trạng trường ĐH Trưng Vương và định hướng các nhóm giải pháp tư vấn tái cấu trúc Nhà trường đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2030. Từ đó, hai bên thảo luận và đi đến thống nhất công việc sẽ triển khai ngay trong thời gian tới.

Buổi trao đổi tái cấu trúc trường Đại học Trưng Vương của VECI và Tập đoàn Hồ Gươm

Theo đó, ở giai đoạn đầu, VECI sẽ triển khai rà soát, ban hành chiến lược phát triển Nhà trường đồng thời tư vấn cho Tập đoàn Hồ Gươm thực hiện 3 giải pháp đột phá.

VECI sẽ chịu trách nhiệm triển khai rà soát chỉnh sửa/bổ sung ban hành chiến lược phát triển Nhà trường; rà soát tái cơ cấu ngành/trình độ đào tạo; phát triển khoa học ứng dụng, đổi mới sáng tạo; dịch vụ tạo giá trị gia tăng và hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, VECI sẽ đồng hành với Nhà trường thực hiện 3 giải pháp đột phá: Tìm chọn đối tác chiến lược quốc tế; xây dựng đơn vị đào tạo quốc tế và thu hút các trường ĐH nước ngoài liên kết đào tạo với Viện đào tạo quốc tế.

Để đi đến kết quả cuối cùng như mong đợi của 2 bên, Tổ công tác của trường ĐH Trưng Vương sẽ phối hợp thực hiện nhiệm vụ tư vấn của Nhóm tư vấn Công ty VECI ở các lĩnh vực: đào tạo, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo; phát triển dịch vụ; hợp tác quốc tế. Theo đó, VECI với kinh nghiệm của mình sẽ tư vấn và đồng hành triển khai tái cơ cấu trường Đại học Trưng Vương.

VECI cam kết đồng hành cùng phát triển với Tập đoàn Hồ Gươm với mục tiêu quốc tế hóa tạo nên những giá trị giáo dục tốt nhất cho tất cả mọi người gắn với lợi ích cuối cùng của chủ đầu tư.